W rankingu wydziałów kształcących na kierunku farmacja od lat prym wiedzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Farmacja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia wyższe na tym kierunku trwają obecnie 5,5 […]

Obowiązek szkolenia ustawicznego i ciągłego rozwoju wiąże się ze zdobywaniem punktów edukacyjnych, które przyznawane są m.in. za udział w szkoleniach czy kursach specjalistycznych. Cykl edukacyjny trwa 5 lat i rozpoczyna […]

Farmaceuta to zawód, który wymaga od osób go wykonujących ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kształcenia się. Obowiązek ten nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2003 roku. Poza tym studia podyplomowe dla farmaceutów […]