Od września 2018 roku zmienił się cykl kształcenia techników – z 2-letniego na 2,5-letni. Ponadto nauka ma odbywać się tylko w formie dziennej. Absolwent takiego kształcenia, legitymujący się tytułem technika […]