Dyplom technika farmaceutycznego czy magistra farmacji nie daje gwarancji otrzymania pracy w aptece. Kluczem do sukcesu jest wyróżniające się CV farmaceuty. CV to wizytówka, która przedstawia najważniejsze informacje na temat […]

Kluczem do znalezienia dobrej pracy jest dobrze przygotowane CV. Umiejętności i zainteresowania to bardzo istotne elementy życiorysu. Pokazują nie tylko posiadane już kompetencje, ale także zaangażowanie w życie zawodowe i […]