Realizacja recept w Polsce jest ściśle regulowana przez prawo. Apteka jest zwykle pierwszym miejscem, do którego trafia pacjent po specjalistycznej konsultacji. Ważne, aby zarówno farmaceuta, jak i klient mieli świadomość, […]