Pojawiające się w obiegu fałszywe recepty są dużym problemem dla farmaceutów. Ich liczba co roku wzrasta. Fałszerstwo da się wykryć jedynie dzięki czujnym oczom i doświadczeniu pracownika apteki. Fałszowanie recept […]

Apteka jest jednostką publiczną świadczącą usługi farmaceutyczne. Placówkę prowadzić może tylko farmaceuta, który ma prawo do wykonywania zawodu. Musi posiadać także zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. […]

Na rynku pracy spotyka się różnorodne formy zatrudnienia, a każde z tych rozwiązań wyróżnia się specyficznymi cechami. W związku z tym należy być świadomym tego, jakie konsekwencje wynikają z podpisania […]

Wypowiedzenie umowy o pracę może być inicjatywą zarówno pracownika, jak i pracodawcy – niezależnie od zawodu. Praca farmaceuty również wiąże się z chęcią rozwoju zawodowego i podejmowaniem nowych wyzwań, co […]

Prawo farmaceutyczne to ustawa dotycząca aptek i zasad wytwarzania produktów leczniczych. W czerwcu 2018 roku weszła w życie jego nowelizacja, która całkowicie zmieniła zasady dotyczące powstawania nowych placówek aptecznych, tak […]