Realizacja recept w Polsce jest ściśle regulowana przez prawo. Apteka jest zwykle pierwszym miejscem, do którego trafia pacjent po specjalistycznej konsultacji. Ważne, aby zarówno farmaceuta, jak i klient mieli świadomość, […]

Nie każdy farmaceuta po ukończonych studiach musi pracować w aptece. Niektórzy wolą swój rozwój ukierunkować na inne – bardziej lub mniej wymagające – sektory branży farmaceutycznej. Choć dalszy rozwój absolwenta […]

Choć obecnie to stereotyp, nadal wielu farmaceutów jest przekonanych, że praca w aptece szpitalnej jest dużo łatwiejsza niż etat w aptece ogólnodostępnej. Te dwa miejsca różnią się jednak od siebie […]

Apteka jest nie tylko miejscem, w którym klient kupuje preparaty lecznicze – oczekuje również porady i wsparcia w zakresie prowadzenia leczenia. Farmaceuta to jeden z zawodów zaufania publicznego, dlatego tak […]

Koncepcja work-life balance, czyli zarządzania własnym czasem w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, jest obecnie uważana za jedno z ważniejszych wyzwań społecznych. Harmonia w życiu jest kluczowa […]

Na rynku pracy spotyka się różnorodne formy zatrudnienia, a każde z tych rozwiązań wyróżnia się specyficznymi cechami. W związku z tym należy być świadomym tego, jakie konsekwencje wynikają z podpisania […]

Rynek pracy umożliwia magistrowi farmacji i technikowi farmaceutycznemu wybór związany z tym, gdzie szukać zatrudnienia. Zarówno apteka sieciowa, jak i apteka prywatna mają swoje zalety i wady. Każda z nich […]

Rynek farmaceutyczny w Polsce to nie tylko producenci i dystrybutorzy leków, ale również pacjenci i ich potrzeby. O tym, że popyt na usługi farmaceutyczne stale rośnie, świadczy powstanie kilkuset aptek […]

Wypowiedzenie umowy o pracę może być inicjatywą zarówno pracownika, jak i pracodawcy – niezależnie od zawodu. Praca farmaceuty również wiąże się z chęcią rozwoju zawodowego i podejmowaniem nowych wyzwań, co […]

Farmaceuci zwykle podejmują pracę w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, czyli w tych samych miejscach, gdzie może pracować technik farmaceutyczny. Praca dla farmaceuty poza apteką wiąże się często z prestiżem i […]