W rankingu wydziałów kształcących na kierunku farmacja od lat prym wiedzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Farmacja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia wyższe na tym kierunku trwają obecnie 5,5 […]

Obowiązek szkolenia ustawicznego i ciągłego rozwoju wiąże się ze zdobywaniem punktów edukacyjnych, które przyznawane są m.in. za udział w szkoleniach czy kursach specjalistycznych. Cykl edukacyjny trwa 5 lat i rozpoczyna […]

Dyplom technika farmaceutycznego czy magistra farmacji nie daje gwarancji otrzymania pracy w aptece. Kluczem do sukcesu jest wyróżniające się CV farmaceuty. CV to wizytówka, która przedstawia najważniejsze informacje na temat […]

Kluczem do znalezienia dobrej pracy jest dobrze przygotowane CV. Umiejętności i zainteresowania to bardzo istotne elementy życiorysu. Pokazują nie tylko posiadane już kompetencje, ale także zaangażowanie w życie zawodowe i […]

Praca w aptece wymaga specjalistycznego wykształcenia i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Zakres obowiązków farmaceuty obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych w celu ochrony zdrowia publicznego.