Właściwe motywowanie pracowników apteki jest niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych. Odpowiedzialny właściciel lub kierownik apteki powinien zdawać sobie z tego sprawę. W procesie zarządzania placówką niezwykle istotne jest zapewnienie […]

Kluczem do znalezienia dobrej pracy jest dobrze przygotowane CV. Umiejętności i zainteresowania to bardzo istotne elementy życiorysu. Pokazują nie tylko posiadane już kompetencje, ale także zaangażowanie w życie zawodowe i […]

Farmaceuta to zawód, który wymaga od osób go wykonujących ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kształcenia się. Obowiązek ten nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2003 roku. Poza tym studia podyplomowe dla farmaceutów […]

To, ile zarabia farmaceuta, zależy od branży farmaceutycznej i miejsca ewentualnego zatrudnienia. Na najwyższe zarobki po farmacji można liczyć jako kierownik apteki, co wiąże się z koniecznością bycia magistrem farmacji, […]

Praca w aptece wymaga specjalistycznego wykształcenia i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Zakres obowiązków farmaceuty obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych w celu ochrony zdrowia publicznego.

Ile zarabia technik farmaceutyczny? Zarobki technika farmaceutycznego zależą przede wszystkim od doświadczenia oraz stażu pracy w aptece.

Od września 2018 roku zmienił się cykl kształcenia techników – z 2-letniego na 2,5-letni. Ponadto nauka ma odbywać się tylko w formie dziennej. Absolwent takiego kształcenia, legitymujący się tytułem technika […]