21 marca 2019

Wypowiedzenie umowy o pracę – co musisz o nim wiedzieć?


Wypowiedzenie umowy o pracę może być inicjatywą zarówno pracownika, jak i pracodawcy – niezależnie od zawodu. Praca farmaceuty również wiąże się z chęcią rozwoju zawodowego i podejmowaniem nowych wyzwań, co często wymaga zmiany miejsca pracy i wypowiedzenia umowy.

Istnieje kilka metod umożliwiających wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika czy pracodawcę. To, która z nich będzie najlepsza, zależy od konkretnej sytuacji. Warto więc wiedzieć, jakimi zasadami rządzi się każda z nich.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę nie zawsze powinno być postrzegane negatywnie – w zawodzie farmaceuty zmiana miejsca zatrudnienia jest szansą na rozwój i awans. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo atrakcyjna jest nowa propozycja, warto dopilnować formalności z dotychczasowym pracodawcą.

Standardowe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony wygląda tak samo jak wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Można złożyć je w dowolnym momencie. W takiej sytuacji obowiązuje jednak okres wypowiedzenia umowy o pracę. Wynosi on kolejno:

  • 2 tygodnie w przypadku pracy krótszej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, gdy okres zatrudnienia wynosił minimum 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeśli czas pracy to minimum 3 lata.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony jest taki sam. W takiej sytuacji rodzi się jednak kolejne pytanie – od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Wszystko zależy od długości okresu wypowiedzenia:

  • gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony jest w miesiącach – jego pierwszym dniem jest 1. dzień miesiąca po tym, w którym złożone zostało wypowiedzenie,
  • gdy okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach – pierwszym dniem, od którego zacznie obowiązywać będzie sobota, która nastąpi po złożeniu wypowiedzenia umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Innym sposobem zakończenia współpracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik może to zrobić w momencie, gdy:

  • otrzyma orzeczenie lekarskie stwierdzające, że jego obecna praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go do innej pracy;
  • pracodawca dopuścił do ciężkich uchybień względem podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W takiej sytuacji nie obowiązuje okres wypowiedzenia umowy o pracę. Mając do czynienia na co dzień z lekami czy środkami leczniczymi, może dojść do pogorszenia stanu zdrowia czy alergicznej reakcji organizmu na niektóre substancje, która powstała z czasem. Jeśli stan ten się nasila, konieczna może być zmiana miejsca zatrudnienia. Nie należy się jednak obawiać, że jest to zakończenie kariery – farmaceuta z powodzeniem może podjąć pracę badawczą (nadzorując projekty) czy naukową.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia może nastąpić także poprzez porozumienie stron. Istnieją 3 możliwości zastosowania tego rozwiązania:

  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron,
  • złożenie przez pracodawcę propozycji porozumienia stron,
  • wspólne przygotowanie dokumentu przez pracownika i pracodawcę.

Kluczową kwestią w tym przypadku jest zgoda obu stron. Jeśli jedna z nich nie zaakceptuje porozumienia, konieczne będzie rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem w standardowym trybie.

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

Również pracodawca może chcieć zakończenia współpracy. Będzie musiał jednak podać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (ale tylko w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony – wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę nie wymaga uzasadnienia). Należy do nich m.in. zmniejszenie zatrudnienia w firmie czy likwidacja danego stanowiska pracy. Wówczas zastosowane zostanie zwykłe rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę wraz z okresem wypowiedzenia.

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku