9 maja 2019

Work-life balance, czyli jak zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym?


Koncepcja
work-life balance, czyli zarządzania własnym czasem w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, jest obecnie uważana za jedno z ważniejszych wyzwań społecznych. Harmonia w życiu jest kluczowa zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Coraz więcej przedsiębiorców przekonuje się, że właściwe wyważenie między tymi dwiema sferami życia wpływa na zadowolenie z pracy, efektywność i motywację pracownika.

Praca to podstawowa forma aktywności dorosłego człowieka. Jednak z badań wynika, że około 30% osób aktywnych na rynku pracy odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi i nie ma czasu na życie rodzinne. Zjawisko to w psychologii nazywane jest konfliktem praca – rodzina. Co zrobić, aby nie doprowadzić to tej sytuacji? Czym jest work-life balance i jak idea równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym może być realizowana w branży farmaceutycznej? Podpowiadamy.

Work-life balance: definicja

Istnieje wiele definicji work-life balance. Specjaliści starają się stworzyć idealny opis tego pojęcia i wskazać „złoty środek” do osiągnięcia równowagi pomiędzy sferą zawodową i prywatną. Podsumowując definicje dostępne w literaturze przedmiotu, work-life balance jest koncepcją zarządzania własnym czasem, realizowaną w celu znalezienia równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Ważne, aby mieć świadomość, że nie polega wyłącznie na rozdzieleniu obu sfer, ale harmonijnym połączeniu ich, aby praca i rodzina mogły stanowić dającą satysfakcję całość.

Work-life balance stworzono na przełomie lat 70. i 80., ale w Polsce przez wiele lat nie przywiązywano do tej koncepcji uwagi. Obecnie jednak , zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, rośnie świadomość dot. istoty tej filozofii

Work-life balance: praktyczne rozwiązania w pracy

Koncepcja work-life balance jest coraz szerzej wdrażana przez firmy działające w Polsce. Międzynarodowe korporacje jako pierwsze wprowadziły szereg udogodnień pracowniczych. Są to m.in. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, pakiety socjalne, zajęcia sportowe po pracy czy zorganizowane wydarzenia towarzyskie dla całych rodzin. Praktyka szybko przyjęła się również w rodzimych przedsiębiorstwach.

Wiele zakładów organizuje obecnie tzw. work-life balance day, czyli szkolenia i warsztaty poświęcone zagadnieniom z zakresu równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym. Pokolenie urodzone już po transformacji systemowej w Polsce coraz częściej koncentruje się na pogodzeniu kariery zawodowej i życia rodzinnego. Młode osoby decydują się na konkretne miejsce pracy właśnie ze względu na elastyczne godziny, niepełny etat czy przyjazną atmosferę.

Work-life balance a praca w aptece

Praca w branży farmaceutycznej jest niezwykle odpowiedzialna, absorbująca, a przez to może być również stresująca. Farmaceuci muszą liczyć się również z koniecznością pracy w weekendy i w niestandardowych godzinach. Work-life balance jest tematem bardzo trudnym do wdrożenia, właśnie ze względu na wspomniany charakter pracy.

Duże sieci aptek zwykle oferują swoim pracownikom prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz ubezpieczenie grupowe, czyli tzw. pakiet socjalny. W mniejszych aptekach nie jest to jeszcze praktyką, ale coraz więcej uwagi zwraca się na stworzenie przyjaznej atmosfery i opracowania efektywnych strategii rozwiązywania problemów zawodowych. Dodatkowo, często sieci aptek oferują też elastyczne godziny pracy, aby zapewnić farmaceutom możliwość spędzenia czasu z rodziną lub realizowania własnych pasji.

Zbyt duży stres w pracy, przysłowiowe „zabieranie obowiązków zawodowych do domu” czy pracoholizm mogą przyczyniać się do szybkiego wypalenia zawodowego czy rosnącej frustracji. Pracownik apteki, który odczuwa równowagę pomiędzy dwiema najważniejszymi sferami w życiu, jest bardziej efektywny, zmotywowany i lepiej nastawiony do pacjentów. Badania prowadzone w Polsce oraz za granicą wykazały, że work-life balance to nie tylko koncepcja teoretyczna, ale także praktyczna, która pozwala na zmniejszenie absencji pracowniczej, zwiększenie satysfakcji z pracy i poprawę jakości życia pracowników.


Bibliografia:

  1. Dąbrowska, K. (2014), Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego. „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, vol. 17, nr 2, s. 41-53.
  2. Łopatka, A. (2017), Zastosowanie koncepcji work-life balance w aktywizacji osób młodych na rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 489.

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku