15 stycznia 2019

Studia podyplomowe dla farmaceutów. Możliwości rozwoju kariery


Farmaceuta to zawód, który wymaga od osób go wykonujących ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kształcenia się. Obowiązek ten nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2003 roku. Poza tym studia podyplomowe dla farmaceutów stwarzają dodatkowe perspektywy zawodowe i dają możliwości pracy poza apteką.

Studia podyplomowe dla farmaceutów to okazja do poszerzenia i aktualizacji wiedzy zdobytej podczas studiów magisterskich, szansa na doskonalenie się i zdobycie nowych uprawnień, które rozszerzą możliwości zatrudnienia. Jest to obowiązek każdego farmaceuty, pracującego zarówno w aptece, jak i w hurtowni farmaceutycznej. Kwalifikacje można podnosić także poprzez udział w wykładach, konferencjach, kongresach, kursach i szkoleniach.

Studia podyplomowe – farmacja

Zgodnie z prawem farmaceutą jest osoba, która ukończyła studia i otrzymała tytuł magistra farmacji. Daje jej to kwalifikacje do zatrudnienia w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych lub zakładowych oraz w hurtowniach farmaceutycznych. Prawo farmaceutyczne nakłada na farmaceutów obowiązek ciągłego kształcenia się i aktualizowania swojej wiedzy. Tę kwestię reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku. Postęp nauki i wprowadzanie na rynek nowych leków wymaga od osób pracujących w aptece uzupełniania wiedzy na temat ich składu, zastosowania i działania. Studia podyplomowe dla kierunku farmacja podnoszą kwalifikacje i otwierają możliwości pracy poza apteką. Nie zawsze są związane z zagadnieniami ściśle farmaceutycznymi.

Studia podyplomowe dla farmaceutów mogą być przeprowadzane wyłącznie w jednostkach organizacyjnych uczelni mających w swojej ofercie studia na kierunku farmacja oraz posiadających akredytację. Umożliwiają one zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • farmacji medycznej, czyli przeprowadzania badań klinicznych nad lekiem;
 • farmacji przemysłowej z zagadnieniami związanymi z marketingiem i zarządzaniem dla osób szukających pracy w firmach farmaceutycznych;
 • analityki medycznej, które dają uprawnienia do pracy w zakresie diagnosty laboratoryjnego;
 • trychologii lub kosmetologii praktycznej, które dają wiedzę w zakresie pielęgnacji i działania kosmetyków;
 • zarządzania w sektorze farmaceutycznym, które stanowią uzupełnienie wiedzy dla farmaceutów spełniających warunki do objęcia stanowisk kierowniczych;
 • enologii, które są związane z biologią i chemią wina oraz jego produkcją i typologią;
 • marketingu i szeroko pojętego biznesu.

Jakie są możliwości pracy poza apteką? Co dają studia podyplomowe?

Dla farmaceutów studia podyplomowe oznaczają rozwój i nowe możliwości w zakresie zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania umiejętności koniecznych do obejmowania wyznaczonego stanowiska. Dzięki nim możliwe jest budowanie ścieżki kariery, która niekoniecznie musi być związana z pracą w aptece lub hurtowni farmaceutycznej. Praca, którą można wówczas podjąć, to m.in.:

 • praca na stanowisku kierowniczym. Magister farmacji, który posiada staż pracy w aptece uprawniający go do objęcia funkcji kierowniczej (5 lub 3 lata stażu pracy), dzięki studiom podyplomowym może zdobyć umiejętności związane z zarządzaniem placówką, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem, finansami, co znacznie ułatwi wykonywanie obowiązków i prowadzenie biznesu;
 • praca naukowa w laboratorium. Magister farmacji, który swoją pracę wiąże z prowadzeniem badań lub opracowywaniem nowych leków i wprowadzaniem ich na rynek, zdobywa potrzebne kwalifikacje dzięki ukończeniu studiów podyplomowych dla farmaceutów w zakresie farmacji klinicznej lub przemysłowej;
 • praca w przemyśle kosmetycznym lub w ośrodkach SPA i odnowy biologicznej po ukończeniu studiów podyplomowych z kosmetologii;
 • praca w laboratorium jako analityk medyczny;
 • praca jako przedstawiciel medyczny;
 • praca w gabinecie medycyny estetycznej po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie trychologii.

 

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku