13 maja 2019

Studia farmaceutyczne – ile lat trwają, ile kosztują? Gdzie studiować farmację?

Gdzie studiować farmację? Ile lat trwają studia?

W rankingu wydziałów kształcących na kierunku farmacja od lat prym wiedzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Farmacja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia wyższe na tym kierunku trwają obecnie 5,5 roku. Okres ten obejmuje półroczny staż realizowany w aptece. Studia farmaceutyczne odbywane w trybie stacjonarnym są bezpłatne.

Należy pamiętać, że studia i studium farmaceutyczne to nie to samo. Studia farmaceutyczne umożliwiają uzyskanie tytułu magistra farmacji. Z kolei studium kształci przyszłych techników farmaceutycznych. Magister farmacji, posiadający prawo wykonywania zawodu, to farmaceuta. Studia wyższe na kierunku farmacja pozwalają na pracę w aptece, przemyśle farmaceutycznym i badaniach klinicznych.

Ile kosztują studia farmaceutyczne? Ile lat trwają?

Studia farmaceutyczne odbywane w trybie stacjonarnym (dawniej studia dzienne) są bezpłatne, natomiast studenci studiów niestacjonarnych (dawniej studia farmaceutyczne zaoczne) za rok nauki muszą zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Maturzystów często nurtuje pytanie, ile lat trwają studia farmaceutyczne. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, studenci realizują program studiów przez 5,5 roku. W okres ten wliczony jest obowiązkowy półroczny staż, realizowany w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej.

Farmacja – studia niestacjonarne i stacjonarne

Należy pamiętać, że studenci zapisani na zaoczne studia farmaceutyczne uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku, a nie w czasie weekendowych zjazdów. Ponadto, program studiów oraz zakres wymagań i obowiązków jest identyczny, jak w przypadku studentów stacjonarnych. Obecnie odchodzi się od dzielenia studentów na grupy stacjonarne i niestacjonarne. W przypadku kierunku, jakim jest farmacja, studia zaoczne i dzienne umożliwiają nabycie takiej samej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych.

Studia farmacja – jak wyglądają?

Studia farmaceutyczne obejmują zajęcia obowiązkowe i fakultatywne oraz praktyki w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych. Po trzecim roku studenci zobowiązani są odbyć miesięczną praktykę w aptece ogólnodostępnej, a po czwartym roku w aptece szpitalnej. Natomiast po piątym roku, po zdaniu egzaminu i obronie pracy magisterskiej, odbywają obowiązkowy sześciomiesięczny staż w aptece. Po jego zakończeniu uzyskują dyplom magistra farmacji. Aby pracować w aptece na stanowisku magistra farmacji i świadczyć usługi farmaceutyczne, konieczne jest złożenie podania do okręgowej izby aptekarskiej o wydanie prawa wykonywania zawodu (PWZ).

Gdzie najlepiej studiować farmację?

Wydziały kształcące na kierunku farmacja zlokalizowane są w 11 miastach wojewódzkich. Przy wyborze szkoły wyższej maturzyści często kierują się listą rankingową uczelni. Od lat na pierwszym miejscu w rankingach króluje Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Tuż za nim znajduje się Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Najniżej plasuje się Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Studia podyplomowe farmacja. Gdzie studiować farmację?

Wydziały farmaceutyczne w całej Polsce oferują studia magisterskie na kierunku farmacja, studia podyplomowe, ale też studia doktoranckie z zakresu nauk farmaceutycznych. Szczególnie bogaty panel studiów podyplomowych prezentuje Uniwersytet Jagielloński. Uczelnia zachęca do studiowania na kierunkach, takich jak:

  • analityka medyczna;
  • badania kliniczne produktów leczniczych;
  • enologia;
  • farmacja przemysłowa;
  • kosmetologia praktyczna;
  • trychologia w kosmetologii.

Studia podyplomowe przewidziane są dla szerokiego grona odbiorców, m.in. kosmetologów, analityków medycznych, lekarzy, chemików, biologów, biochemików i innych zainteresowanych. Świetnie odnajdzie się na nich magister farmacji. Studia podyplomowe zwykle trwają od dwóch do czterech semestrów, realizowane są w formie weekendowych zjazdów. Koszt to zwykle kilka tysięcy złotych. Z założenia są to studia o charakterze doskonalącym, umożliwiają uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z wybranej dziedziny.

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku