19 marca 2019

Praca dla farmaceuty poza apteką – gdzie może pracować magister farmacji?

Farmaceuci zwykle podejmują pracę w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, czyli w tych samych miejscach, gdzie może pracować technik farmaceutyczny. Praca dla farmaceuty poza apteką wiąże się często z prestiżem i wyższymi zarobkami. Ciekawe oferty pracy dla farmaceutów można znaleźć w firmach farmaceutycznych, instytutach naukowych, uczelniach wyższych i różnych instytucjach pozarządowych. Spośród wszystkich miejsc pracy, najatrakcyjniejsza finansowo jest praca w firmie farmaceutycznej.

Praca dla magistra farmacji możliwa jest także w przemyśle farmaceutycznym, marketingu farmaceutycznym, monitoringu działań niepożądanych, badaniach klinicznych, a także w instytucjach zajmujących się kontrolą i rejestracją produktów leczniczych. Farmaceutów, którym nie odpowiada praca w koncernie farmaceutycznym, może zainteresować praca naukowo-badawcza.

Praca dla magistra farmacji. Gdzie można pracować?

Tytuł magistra farmacji otrzymuje absolwent studiów wyższych na kierunku farmacja po zrealizowaniu programu zajęć, zdaniu egzaminu, obronie pracy magisterskiej i odbyciu sześciomiesięcznego stażu w aptece. Dyplom magistra farmacji umożliwia zatrudnienie w różnych miejscach. Największe grono farmaceutów podejmuje pracę w aptece ogólnodostępnej, rzadziej w aptece szpitalnej. Praca po farmacji możliwa jest także w firmach farmaceutycznych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szpitalach, przychodniach, instytucjach zajmujących się kontrolą oraz nadzorem nad produkcją i obrotem produktami leczniczymi, instytucjach do spraw rejestracji leków czy organizacjach pozarządowych.

Zatrudnienie w firmie farmaceutycznej – zarobki, stanowiska, obowiązki

Praca w koncernie farmaceutycznym obejmuje stanowiska związane ze sprzedażą produktów leczniczych, marketingiem farmaceutycznym, analizą rynku farmaceutycznego, refundacją, rejestracją, koordynowaniem badań klinicznych, monitorowaniem działań niepożądanych. Ciekawą możliwość zatrudnienia daje laboratorium farmaceutyczne. Praca w nim związana jest z kontrolą jakości produktów leczniczych. Jeśli z kolei interesuje nas praca w przemyśle farmaceutycznym, warto pomyśleć o podjęciu studiów podyplomowych na kierunku farmacja przemysłowa. Realizacja praktyk i staży jest również pożądaną aktywnością. W firmie farmaceutycznej można liczyć na zarobki od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Naukowa praca – farmaceuta

Absolwentom farmacji, którym bliższa jest kariera naukowa, dedykuje się studia doktoranckie, które kończą się obroną pracy doktorskiej. W czasie czteroletnich studiów trzeciego stopnia, doktoranci mogą podjąć pracę w projektach naukowych, finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najatrakcyjniejsze są jednak granty finansowane ze źródeł zewnętrznych, np. z Narodowego Centrum Nauki (NCN). Doktorant może liczyć nawet na kilkaset tysięcy złotych wsparcia. Dotacja przeznaczona jest na badania naukowe, aparaturę badawczo-rozwojową, konferencje naukowe oraz wynagrodzenie.

Przyszłościowy zawód – farmaceuta

Farmaceuta to nie tylko aptekarz. Obecnie absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra farmacji odpowiedzialni są za udzielanie usług farmaceutycznych, ochronę zdrowia publicznego, kontrolę i nadzór nad produkcją, obrotem i rejestracją produktów leczniczych. Biorą udział w badaniach nad otrzymaniem nowych leków. W związku z tym praca farmaceuty, zarówno w aptece, jak i poza nią wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku