18 stycznia 2019

Motywacja do pracy w aptece – jakie systemy motywacyjne warto wprowadzić?


Właściwe motywowanie pracowników apteki jest niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych. Odpowiedzialny właściciel lub kierownik apteki powinien zdawać sobie z tego sprawę. W procesie zarządzania placówką niezwykle istotne jest zapewnienie pracownikom poczucia satysfakcji, które zachęci ich do działania. Jaki system motywacyjny warto zastosować?

Rodzaje motywacji mogą być różne. Wbrew pozorom mobilizująco działają nie tylko wysoka pensja czy systemy premiowe. Równie ważne okazują się też inne czynniki, jak np. benefity pozapłacowe, możliwość rozwoju zawodowego czy dobra atmosfera w miejscu pracy. Aby motywacja pracowników przyniosła pożądane rezultaty, najlepiej działać wielotorowo.

Finansowy system motywacyjny

Jak motywować pracowników w skuteczny sposób? Podstawową formą jest zazwyczaj motywacja finansowa. Pensja powinna być adekwatna do pełnionego stanowiska oraz doświadczenia. Oprócz wynagrodzenia podstawowego pracodawca może też wprowadzić premie. Jak może działać taki system motywacyjny?

Najczęściej podstawą do wypłacania premii są dobre wyniki sprzedażowe personelu. Zwiększenie obrotów w aptece bezpośrednio przekłada się na poprawę funkcjonowania placówki. W tym przypadku efekty można zauważyć od razu. Takie finansowe motywowanie pracowników to jednak nie wszystko.

Premiowane powinno być również zaangażowanie i budowanie odpowiednich relacji z klientami. Jeżeli pracownicy otaczają pacjentów odpowiednią opieką, dają im poczucie bezpieczeństwa. Osoba, która została dobrze potraktowana przez farmaceutę, chętniej wróci do apteki, w której spotkała się z tak profesjonalną obsługą. Być może poleci ją nawet innym. Dzięki temu, za jakiś czas będzie można zaobserwować wzrost liczby klientów placówki. Taka motywacja pracowników może być więc naprawdę opłacalna dla obu stron – farmaceuta otrzyma dodatkową zapłatę, a pracodawca zyska zaufanie pacjentów, które przełoży się na wyniki finansowe. Dodatkowo, pochwały ze strony klientów będą doskonałą motywacją do pracy.

Motywacja pracowników poprzez przyznawanie im premii jest więc dobrym pomysłem. Ich wysokość ustalana jest przez właściciela lub kierownika apteki. Trzeba jednak pamiętać, że aby finansowy system motywacyjny był skuteczny, premie nie mogą być zbyt niskie.

Motywowanie pracowników – benefity pozapłacowe

Jak motywować pracowników apteki bez przyznawania im premii? Warto zadbać o pakiet świadczeń pozapłacowych. Wśród bonusów mogą znaleźć się m.in.:

  • prywatna opieka medyczna,
  • karta sportowa,
  • bilety wstępu do instytucji kultury.

Warto także inwestować w szkolenia pracowników. Istota motywacji to możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności z pewnością pobudzi do działania. Pracodawca powinien więc zadbać, aby jego pracownicy ciągle się rozwijali. Może np. zapewnić im udział w ciekawych konferencjach lub dofinansowywać uczestnictwo w kursach.

Motywacja pracowników – co jeszcze może zrobić pracodawca?

Wśród niefinansowych rodzajów motywacji często wyróżnia się odpowiednią organizację miejsca pracy. Obowiązki w aptece niestety potrafią być monotonne. Pracodawca powinien więc dołożyć wszelkich starań, aby jego podwładni nie popadali w rutynę. Należy więc przydzielać dodatkowe zadania, które odpowiadają predyspozycjom i umiejętnościom danej osoby. Stawianie nowych wyzwań jest doskonałym motywatorem.

System motywacyjny pracowników zakłada też dobry przepływ informacji i włączenie pracowników w tworzenie miejsca pracy. Szef apteki powinien poinformować współpracowników o wszystkich ważnych decyzjach, a także pozwolić im na aktywne uczestnictwo w kluczowych dla apteki działaniach.

Motywacja do pracy zależy także od atmosfery. Ludzie, którzy dobrze się dogadują, będą współpracować o wiele bardziej efektywnie. Rolą pracodawcy jest więc zadbać o odpowiedni dobór współpracowników, zintegrowanie zespołu, odpowiednie zarządzanie nim i sprawiedliwe rozwiązywanie sporów.

Motywacja pracowników podyktowana jest też tym, jak odnosi się do nich pracodawca. Ważne jest więc zainteresowanie ich pracą, docenianie zaangażowania i pochwały. Z drugiej strony, konstruktywna krytyka również może zadziałać mobilizująco.

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku