30 maja 2019

Jak otworzyć aptekę kroku po kroku

Obecnie aptekę może otworzyć jedynie farmaceuta, który ma prawo do wykonywania zawodu. Od czego rozpocząć procedurę?

Apteka jest jednostką publiczną świadczącą usługi farmaceutyczne. Placówkę prowadzić może tylko farmaceuta, który ma prawo do wykonywania zawodu. Musi posiadać także zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Koszt otwarcia apteki jest dość wysoki. Za wydanie zezwolenia w 2019 roku trzeba zapłacić 11 250 zł.

Zgoda na prowadzenie działalności aptecznej to nie wszystko – założenie apteki wiąże się z szeregiem warunków, które trzeba spełnić. Podstawą są odpowiednie wymogi lokalowe i kadrowe, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Kto może otworzyć aptekę?

O zgodę na założenie apteki może się starać osoba fizyczna lub spółka handlowa, której członkowie to farmaceuci z czynnym prawem do wykonywania zawodu. Podmioty starające się o to zezwolenie nie mogą prowadzić działalności polegającej na hurtowej sprzedaży wyrobów leczniczych, ani zajmować się pośrednictwem przy takiej sprzedaży. Zezwolenie nie będzie wydane, jeżeli podmiot ubiegający się o nie prowadzi w jednym województwie więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych. O pozwolenie na otwarcie apteki może się też starać lekarz lub stomatolog pod warunkiem, że nie będzie on pracował w swoim zawodzie i przedstawi zaświadczenie, które potwierdza ten fakt.

Osoby chcące prowadzić aptekę mają obowiązek zatrudnienia kierownika, który ma wymagane uprawnienia i weźmie odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie placówki. Musi to być osoba, która ma minimum 5-letni staż pracy w zawodzie farmaceuty lub 3-letni w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Dane osobowe kierownika muszą być zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia na otwarcie apteki.

Czy technik farmaceutyczny może otworzyć aptekę? Nie – po wprowadzonej w 2017 roku nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym, aptekę mogą otworzyć tylko magistrowie farmacji z prawem wykonywania zawodu.

Jak otworzyć aptekę krok po kroku?

Otwarcie apteki wiąże się z założeniem działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć w urzędzie lub elektronicznie na stronie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Można od razu otrzymać numer REGON, NIP oraz wybrać kod PKD (kod klasyfikujący działalność). Zarejestrowana firma będzie zgłoszona do ZUS-u i Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu prowadzenia działalności. Procedura rejestracyjna jest bezpłatna.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki składa się dopiero po zarejestrowaniu działalności. Dokumenty powinny być złożone w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym. Zgodnie z wymogami do wniosku należy dołączyć plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę. Niezbędne są również informacje o zatrudnionym kierowniku oraz opinia inspekcji sanitarnej dotyczącej lokalu. Żeby uzyskać zgodę na świadczenie usług farmaceutycznych, trzeba ponieść dość wysoki koszt otwarcia apteki. Ile kosztuje otwarcie apteki? W tym roku jest to 11 250 zł. Wysokość opłaty została ustalona na podstawie pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia. Apteka powinna zostać otwarta w ciągu 4 miesięcy od momentu wydania pozwolenia. Po uzyskaniu zgody właściciel apteki powinien zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Założenie apteki – wymogi lokalowe

Apteka jako placówka lecznicza świadcząca usługi farmaceutyczne musi spełniać określone wymogi lokalowe. Powierzchnia podstawowa apteki nie może być mniejsza niż 80 . Jeśli w placówce mają być przygotowywane leki, powierzchnia powinna zostać odpowiednio zwiększona. Apteka nie może też znajdować się w odległości 500 metrów w linii prostej od innej apteki.Wymogi lokalowe muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Ustawa z dn. 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne, Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1338).


Bibliografia:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki; Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1338
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565
  3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku