16 maja 2019

Apteka szpitalna a ogólnodostępna – jak wygląda praca farmaceuty w poszczególnych placówkach?

Choć obecnie to stereotyp, nadal wielu farmaceutów jest przekonanych, że praca w aptece szpitalnej jest dużo łatwiejsza niż etat w aptece ogólnodostępnej. Te dwa miejsca różnią się jednak od siebie diametralnie. Praca w szpitalu wymaga od farmaceuty dużo szerszej, specjalistycznej wiedzy ze względu na specyfikę miejsca pracy.

Farmaceuta w szpitalu jest w pełni samodzielnym pracownikiem, odpowiedzialnym za procesy technologiczne i administracyjne, a nawet naukowe. Jego dzień pracy wygląda zupełnie inaczej niż ma to miejsce w placówce ogólnodostępnej. Jest także często nieco dłuższy.

Obowiązki farmaceuty w aptece szpitalnej i ogólnodostępnej

Rozpoczęcie dnia w obu placówkach jest podobne. Konieczne jest wprowadzenie faktur do systemu, sprawdzenie towaru (o ile w aptece ogólnodostępnej tych obowiązków nie przejął inny pracownik apteki), a także ich rozłożenie na miejscach do tego przeznaczonych. Farmaceuta pracujący w placówce ogólnodostępnej dzieli swój czas pracy pomiędzy pacjentów i recepty, które musi obowiązkowo sprawdzić. Ma służyć wiedzą i pomocą pacjentom przychodzącym do apteki.

W aptece szpitalnej praca wygląda zupełnie inaczej. Apteka szpitalna nie obsługuje pacjentów, a oddziały szpitalne. Jakość tej współpracy wpływa na sposób postrzegania farmaceuty w szpitalu przez inne grupy zawodowe wykonujące zawód medyczny.  Rolą farmaceuty jest realizowanie zamówień spływających z oddziałów i przygotowanie leków zgodnie z zasadami receptariusza szpitalnego. Nie sprzedaje on leków, lecz sporządza je lub wydaje zgodnie z zamówieniem. Sporządzanie  preparatów jałowych w dziennych dawkach dobowych wymaga od farmaceuty dużej fachowej wiedzy. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza dla oddziałów onkologicznych, pediatrycznych, okulistycznych oraz dla pacjentów żywionych pozajelitowo.

Dodatkowo farmaceuci szpitalni działają także w komitetach interdyscyplinarnych ds. antybiotykoterapii, żywienia lub zakażeń. Ich ścisła współpraca z lekarzami zapewnia pacjentom możliwość opieki farmaceutycznej na najwyższym poziomie. W niektórych aptekach szpitalnych farmaceuci mogą się również rozwijać naukowo. Tam, gdzie są prowadzone badania kliniczne, farmaceuci są odpowiedzialni za ewidencję produktów do badań.

W pracy w aptece szpitalnej przydają się umiejętność pisania pism służbowych, w tym uzasadnień do zakupu danego sprzętu czy leków, umiejętność prezentacji danych zużycia leków, czy wyrobów medycznych w postaci wykresów i tabel.

Dosyć istotną różnicą jest również fakt, że w aptece szpitalnej nie odeślemy oddziału z zapotrzebowaniem na dany lek do innej apteki. To apteka szpitalna musi w pełni zaspokoić potrzeby oddziału, nawet jeżeli właśnie kończymy pracę i zamykamy aptekę.

Apteka szpitalna a ogólnodostępna – zatrudnienie

Ogłoszenia typu „apteka szpitalna zatrudni magistra” lub „szpital zatrudni magistra farmacji” rzadko pojawiają się w prasie czy portalach poświęconych ofertom pracy. Jeśli farmaceuta chce być pracownikiem apteki szpitalnej, powinien udać się do Naczelnej Izby Aptekarskiej lub do agencji rekrutacyjnych, zajmujących się poszukiwaniem wyspecjalizowanej kadry medycznej.

Uchwalona kilka lat temu ustawa o działalności leczniczej uchyliła obowiązek prowadzenia aptek szpitalnych, dopuszczając jednocześnie możliwość utworzenia  działu farmacji szpitalnej, który zajmuje się wydawaniem leków i wyrobów medycznych, bez sporządzanie preparatów recepturowych. Działy farmacji zaopatrują się w leki recepturowe od innych , zewnętrznych aptek szpitalnych.

Dział farmacji szpitalnej nie tylko nie musi spełniać określonych dla apteki szpitalnej wymogów lokalowych, ale też nie ma w obowiązku zatrudniać osoby z wieloletnim stażem na stanowisko kierownicze. Wcześniej kierownik apteki szpitalnej musiał posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy lub minimum 3 lata pracy z zakresu farmacji szpitalnej. Obecnie te wymogi już nie obowiązują i wystarczy dwuletni staż pracy.


Bibliografia:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek, Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. (poz. 1724)
  3. Sławomir Molęda, Puls Farmacji, W szpitalu funkcje apteki może pełnić dział farmacji, puls farmacji.pl, 2012

 

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku