Pojawiające się w obiegu fałszywe recepty są dużym problemem dla farmaceutów. Ich liczba co roku wzrasta. Fałszerstwo da się wykryć jedynie dzięki czujnym oczom i doświadczeniu pracownika apteki. Fałszowanie recept […]

Realizacja recept w Polsce jest ściśle regulowana przez prawo. Apteka jest zwykle pierwszym miejscem, do którego trafia pacjent po specjalistycznej konsultacji. Ważne, aby zarówno farmaceuta, jak i klient mieli świadomość, […]

Apteka jest jednostką publiczną świadczącą usługi farmaceutyczne. Placówkę prowadzić może tylko farmaceuta, który ma prawo do wykonywania zawodu. Musi posiadać także zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. […]

Pacjenci często mają problem z realizacją recept na leki recepturowe, ponieważ nie wszystkie apteki wykonują recepturę apteczną. Biorąc pod uwagę czasochłonny proces przygotowania farmaceutyku i konieczność właściwego przygotowania lokalu, korzyści […]

Nie każdy farmaceuta po ukończonych studiach musi pracować w aptece. Niektórzy wolą swój rozwój ukierunkować na inne – bardziej lub mniej wymagające – sektory branży farmaceutycznej. Choć dalszy rozwój absolwenta […]

Choć obecnie to stereotyp, nadal wielu farmaceutów jest przekonanych, że praca w aptece szpitalnej jest dużo łatwiejsza niż etat w aptece ogólnodostępnej. Te dwa miejsca różnią się jednak od siebie […]

W rankingu wydziałów kształcących na kierunku farmacja od lat prym wiedzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Farmacja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia wyższe na tym kierunku trwają obecnie 5,5 […]

Apteka jest nie tylko miejscem, w którym klient kupuje preparaty lecznicze – oczekuje również porady i wsparcia w zakresie prowadzenia leczenia. Farmaceuta to jeden z zawodów zaufania publicznego, dlatego tak […]

Koncepcja work-life balance, czyli zarządzania własnym czasem w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, jest obecnie uważana za jedno z ważniejszych wyzwań społecznych. Harmonia w życiu jest kluczowa […]

Na rynku pracy spotyka się różnorodne formy zatrudnienia, a każde z tych rozwiązań wyróżnia się specyficznymi cechami. W związku z tym należy być świadomym tego, jakie konsekwencje wynikają z podpisania […]