Dorota Uniejewska – na stanowisko Technik farmaceutyczny